100 Năm thành lập của WACKER

Vào năm 2014, Tập đoàn WACKER sẽ kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập của mình...

Triển lãm thương mại

Wacker Chemicals (South Asia) Pte. Ltd.

The Galen
Singapore Science Park II
Singapore 117525
Singapore

Điện thoại: +65 6542-6638

Bản đồ & Phương hướng