Về chúng tôi

WACKER ở khu vực Đông Nam Á

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH

WACKER là công ty hóa chất hoạt động trên quy mô toàn cầu với hơn một trăm năm lịch sử.

Chúng tôi là công ty hàng đầu về sản phẩm bán dẫn, polysilicon, polyme, silicon và các hóa chất đặc chế. WACKER hiện diện tại Đông Nam Á từ năm 1984.

Wacker Chemicals (South Asia) Pte. Ltd.

61 Science Park Road, # 06-09/12
The Galen
Singapore Science Park II
Singapore 117525
Singapore

Điện thoại: +65 6542-6638
Fax: +65 6542-6632

Bản đồ & Phương hướng

Ấn phẩm

information brochures